Kultura starożytnych Chin

Od bardzo dawno wiadomo, że kultura chińska jest jedną z najstarszych światowych kultur. Już w dawnych czasach osiągała wysokie poziomy rozwojowe. Można również napisać, że techniczne umiejętności oraz myśli ukazywały bardzo wysoki próg porównani z innymi, krajami. Kultura chińska opiewa w liczne wynalazki ludzkie, właśnie tutaj powstał papier, czcionka o ruchomej budowie, druk, zawdzięczamy im także kompas oraz sejsmograf. Kultura chińska charakteryzuje określone chińskie religie, występują tam także buddyści, muzułmanie oraz należy wspomnieć iż połowa ludności jest bez wyznania, czyli szerzy się ateizm. Kultura chińska ma jedną bardzo ważną cechę, którą jest kult swoich przodków, każda rodzina bardzo specyficznie do tego podchodzi. Mianowicie w każdym domu, w specjalnie do tego przygotowanym miejscu znajduje się ołtarzyk poświęcony na cześć przodków rodziny i kraju. Takowy ołtarzy ma zadanie także chronić każdą rodzinę przed złymi duchami, oraz przed nieszczęściem. Kultura dalekiego wschodu wiąże się także ściśle z przyrodą. Właśnie z tej dziedziny i tradycji narodziła się ludowa medycyna, do której zalicza się przede wszystkim bardzo popularna w naszym kraju akupunktura masaże, aromaterapię, leczenie przy pomocy ziół, ćwiczenia oddechowe oraz akupresura. Najsławniejszym świętem obchodzonym bardzo hucznie jest Nowy rok, który stanowi jednocześnie święto wiosny. Uroczystości te świętuje się na przełomie stycznia z lutym. Bardzo popularnym zdarzeniem w kulturze chińskiej są także święta latawców, które przyciągają do kraju wielu turystów. I jednym z najsławniejszych świtą jest kult smoka odbywający się w czerwcu, występuje także święto śniegu występujące w zimie. Bardzo popularnym i bardzo ważnym jest festiwal odbywający się w kwietniu oraz święto jesieni, które odbywa się we wrześniu. Kultura chińska kojarzy się także z medytacjami jogą oraz popularnym pilatesem, który wspaniale relaksuje, rozciąga przy muzyce wyciszającej odprężającej zestresowaną osobę. Klasztor mnichów Shaolin, charakteryzuje ciągła medytacja.

Kultura chińska

Kultura każdego kraju kształtuje się przez wiele lat i cały czas podlega wielu zmianom i modernizacji a mowa tutaj przede wszystkim o elementach kultury materialnej. Niewątpliwie wielu z nas pragnie poznawać tajniki kultur krajów mieszczących się z dala od naszego państwa. Sytuacja taka ma miejsce często ze względu na zwykłą ludzką ciekawość czy też na fakt, że tradycje i obyczaje dalekich krajów w niczym nie przypominają tych, z którymi mamy styczność, na co dzień. Kultura chińska to kultura, którą wielu z nas chętnie poznaje i to nie tylko dzięki bogatej literaturze opisującej życie i zwyczaje chińczyków, ale i też bezpośrednio udając się w podróż właśnie do tego państwa. Kultura chińska różni się od naszej, jeśli chodzi na przykład o zwyczaje pogrzebowe. W tamtym kraju zmarłego pali się wraz z jego rzeczami. Im wyższy status posiadał on za życia i był bogatszy tym więcej jego rzeczy zostanie z nim spalonych. W domach chińczyków budowane sa także ołtarzyki poświęcone ich zmarłym przodkom, co w naszym kraju nie jest spotykane. Kultura chińska, jeśli chodzi o zwyczaje pogrzebowe różni się także kolorem szat żałobnych, jakie noszone sa przez najbliższych członków zmarłego. W naszym kraju zazwyczaj żałobę symbolizują kolory ciemne przede wszystkim czarny z kolei w Chinach jest to kolor biały, który dotyczy całego ubrania a także okrycia głowy. W przypadku życia rodzinnego zwyczaje chińskie także są nieco inne, bowiem w ich domach mieszkają pokolenia należące do rodziny. Synowa przeprowadza się do męża i musi ona spełniać rozkazy swojej teściowej, która niekoniecznie musi być miła. Bardzo często najstarszy syn ma obowiązek zostać w domu by zająć się swoimi rodzicami na starość. Mentalność chińczyków również należy do dość specyficznych, ponieważ osoby będące indywidualistami są niechętnie pojmowane przez społeczeństwo. Chińczycy zazwyczaj są mili i uczynni wobec siebie a wszyscy Ci, którzy odmówią spełnienia prośby osobie, która ich o cos poprosi są źle postrzegani.

Cechy kultury chińskiej

Kultura chińska jest uważana za jedną z najstarszych kultur świata, ponieważ już w czasach starożytnych osiągnęła wysoki stopień rozwoju, dzięki czemu zyskała również szacunek na całym świecie. Ogromną rolę w kulturze chińskiej odgrywa także chińska myśl techniczna może poszczycić się wielkimi i naprawdę godnymi osiągnięciami. Liczne wynalazki powstały o wiele wcześniej aniżeli w kręgu kultury śródziemnomorskiej, z tego względu kultura chińska uważana jest za wynalazcę papieru, ruchomej czcionki i druku, a także prochu strzelniczego, kompasu, sejsmografu. Wiadomo powszechnie, że dominującym społeczeństwem na świecie są właśnie chińczycy, a oprócz nich występuje jednak jeszcze ponad 50 innych narodowych mniejszości. Kultura chińska jest określana jako dość skomplikowana co w dużym stopniu zależy od pojęcia jakim jest Konfucjanizm , który miał bardzo duże znaczenie w ukształtowaniu się typowych cech jakie posiada społeczeństwo chińskie. Kładł on bardzo duży nacisk na poszanowanie tradycji i kultury, dlatego u Chińczyków występuje tak wielkie zamiłowanie do starych porządków, obyczajów , oraz tendencja do konserwatyzmu i tradycjonalizmu a także zamykania się na niekiedy szkodliwe wpływy zewnętrzne. Konfucjanizm, zaliczany jest też do systemów religijnych, i przez to jest raczej filozofią życia, lecz też można określić go mianem doktryny państwowej. Prezentował on nie tylko koncepcje dotyczące moralności, zasad postępowania, ale także edukacji, porządku społecznego krajowego i sprawowania władzy w państwie. Znamiennie na kulturę chińską wpływa też ,Taoizm, który z kolei odnosi się do świata przyrody i harmonii w nim występujących, które uzupełniają się wzajemnie. Siły te określane są jako jing i Jang i znajdują się także w człowieku. Główne dzięki nim ogromne znaczenie ma duchowy rozwój wewnętrzny człowieka. Istotną cechą jaką szczyci się kultura chińska jest kult przodków, który odgrywa niezwykle ważną rolę w życiu każdej rodziny chińskiej . W każdym mieszkaniu znajduje się mały ołtarzyk poświecony czci przodków, który ma zarazem chronić członków rodziny od nieszczęść i od wpływu złych duchów.

Obyczaje kultury chińskiej

Kultura chińska uważana jest za odmienną od europejskiej co widać już posługując się pojęciem takim jak: Tradycja konfucjańska , która sytuuje kobiety na pozycji podległej względem mężczyzny, nierzadko jako swego pana. Przez stulecia w Chinach kobiety traktowane były jak własność wpierw przez własnego ojca, potem męża, a często nawet przez synów. Symbolem ograniczeń, jakimi cechuje się kultura chińska, i jakie napotykały kobiety przez całe swoje życie, było wiązanie stóp . czyli praktyka zniekształcania ich w celu osiągnięcia kształtu pożądanego. To opatrznie pojmowane piękno nakazywało obowiązywać dziewczynce stopy już od siódmego roku życia. Kultura chińska zakazała tej praktyki dopiero w 1901 roku. Poprawa statusu kobiet w Chinach nastąpiła dopiero początkiem dwudziestego wieku, co wiązało się po części z budową komunistycznego państwa, jakie uważane było za nowoczesne i innowacyjne. Mimo to, równości obu płci wobec prawa, do dziś często zdarzają się przypadki sprzedawania dziewczynek i młodych kobiet na żony, często też w celu uprawiania przez nie prostytucji. Chińskie wierzenia ludowe związane z chińską kulturą także zawierają między innymi elementy czczenia przodków, w tym taoizmu i buddyzmu, oraz religii wywodzących się jeszcze z neolitu co oznacza, że chińczycy często czczą zwierzęta i przyrodę. Wiele jest też w tradycyjnej chińskiej religii. Między innymi
Święta te związane z różnymi ludowymi bóstwami, które są do dziś ważnym , czy nawet najważniejszym elementem chińskiej kultury. Oddawanie czci mniej ważnym bożkom nie stoi w sprzeczności z główną religią, którą jest tu buddyzm, konfucjanizm lub też taoizm. Znane są też niektóre mityczne postacie pochodzące z wierzeń ludowych, które zostały nawet zintegrowane z buddyjskim systemem religijnym i wcale nie zaprzeczają istnienia bożków przyrody, czy też innych elementów, a zarazem nie są sprzeczne z buddyzmem, który nakazuje własne , odrębne zasady wiary. Poligamia jest więc w Chinach nawet w dwudziestym wieku elementem nadal stosowanym.

Kultura chińska

Kultura chińska jest niezwykle bogata i zdecydowanie inna anizeli nasza europejska. Z tego względu występują tu róznice w różnych dziedzinach życia , a co za tym idzie kultura chińska stanowi niemalże przeciwieństwo europejskiej. Zmiany widać we wszystkich dziedzinach zycia, przez co widać je nawet podczas Uroczystości pogrzebowych , które są zazwyczaj duże i wystawne. Wedle ttego co mówi kultura chińska , im wyższym statusem społecznym cieszył się zmarły, tym więcej rzeczy pali się razem z nim, po to, by zapewnić mu dobre wejście do następnego świata. Chińscy żałobnicy , w przeciwieństwie do europejczyków ubierają się na biało i owijają głowy materiałem w tym samym kolorze.
Ważnym elementem wierzeń religijnych , a tym samym kultury chińskiej, jest też czczenie swoich przodków. Pod tym względem powszechną buddyjską praktyką jest posiadanie w domu, czy tez w mieszkaniu niewielkiego ołtarza , który jest poświecony zmarłym krewnym.
Niezwykle ważnym elementem jakim wyróznia się kultura chińska postrzegany jest szacunek i posłuszeństwo wobec osób starszych, przełożonych , opiekunów, czy też tych zupełnie obcych. W hierarchii Chin starsi ludzie stoją znacznie wyżej od młodych, podobnie jak jest to w przypadku tym, że mężczyźni wyżej kobiet i to widoczne jest to w codziennym w życiu społecznym. Również mentalność w kulturze i obyczajach Chin jest nieco inna. Chińczycy nie są wcale bezpośredni w kontaktach międzyludzkich, a wręcz przeciwnie, są uważani za powściągliwych. Najważniejsze jest dla nich zachowanie twarzy i zadowolenie innych , poczucie godności, a to wszystko osiągają często kosztem szczerości. W życiu rodzinnym każdej kultury chińskiej powszechne jest, że kilka pokoleń zamieszkuje pod jednym dachem, przez co bardzo często w mieszkaniach panuje ogólny tłok. Zgodnie z tradycją chińska po zawarciu małżeństwa, kobieta opuszcza dom swoich rodziców i zamieszkuje z rodziną męża i od tego czasu pozostaje pod opieką męża i teściowej. Pomimo, że w obecnym czasie względy praktyczne skłaniają większość młodych ludzi do opuszczenia domu rodzinnych, to jednak najstarszy syn często zostaje, by opiekować się nimi rodzicami na stare lata, w chwili ich niemocy.


Linki:
    Kultura dalekiego wschodu, czyli głównie Chin i Japonii od lat fascynuje badaczy ze starego kontynentu. Mowa tutaj szczególnie o naukowcach z Anglii i Francji. Polacy w mniejszym stopniu interesują się ta kulturą, co nie oznacza, że wcale, mamy w kraju kilku wybitnych specjalistów z tej materii, jak choćby W. Kowalski z Uniwersytetu Łódzkiego, który jest zapraszany na najbardziej prestiżowe konferencje tyczące się tej tematyki. Jednakże kultura wschodu to nie tylko temat dla naukowców, interesuje się nią także wielu zwykłych obywateli. Świadczy o tym choćby fakt, że Chiny z roku na rok odwiedza coraz więcej turystów i gra w zakłady sportowe. Pewnie wiele osób powie, że to biznesmeni, którzy chcą ubić interes, owszem też, jednak głównie dzięki Olimpiadzie Chiny wypromowały się w światowych mediach, co dało im bardzo wyraźny wzrost turystyki. Jego wartość jest szacowana na 5mld dolarów -dane z roku 2008. Co tak na prawdę jest pociągającego w Chinach?, przykładów można podać wiele, pozwole sobie wymienić tylko mur chiński czy starożytne światynie. Wszystko to gwarantuje niezapomniane wspomnienia. Obszarem, w którym pojęcia tkaie jak "regionalizm", "lokalność" czy "mala ojczyzna" nabierają szczególnego znaczenia, jest obszar pogranicza kulturowego. Rzeczywisotść kulturowa pogranicza ma charakter dynamiczny, stykają się tamm różne identyfikacje narodowe, grupy etniczne, wspólonty religijne, nierzadko towarzyszy temu językowa różnorodność. Nieprzypadkowo tereny pogranicza nazywa się często "tyglem kultur". Najczęsciej pogranicze jest ozumiane przestrzennie- jako obszar znajdujący się przy granicy kraju, daleko od centrum. Kategoria pogranicza może dotyczyć także kontaktów społeczno- kulturowcyh między różnymi narodami lub grupami etnicznymi mieszkającymi na tym samym terenie. W tym sensie z pograniczem możemy mieć do czynienia także w dużym mieście- Warszawie czy Krakowie- lub w metropolii: LOndynie, Paryużu czy Stambule. Oczywiście wszystko ma swoją 2 stronę medalu, nie inaczej jest w tym przypadku, loty do Chin są bardzo drogie. Należy także pamiętać o tym, że to kraj komunistyczny, gdzie ludzie są regularnie wykorzystywani a media cenzurowane, nawet wyszukiwarka Google! Dlatego należy uważać, żeby nasza wycieczka nie skończyła się pobytem w więzieniu. Jeśli znasz jakąś autentyczną historią na ten temat napisz do nas chętnie przeprowadzimy z Tobą wywiad lub umieścimy artykuł Twojego autorstwa na stronie, jako przestrogę dla innych. Prosimy zainteresowane osoby o kontakt na mail lub tel. Pozostajemy do Państwa dyspozycji - redakcja strony piernicon japan vel zakłady bukmacherskie Team support 2010 Poland.